Shitara-chou, Aichi
[Michi no Eki Tsugu Kougen Green Park]